Ingen fejl - kun "12-taller"

Stressede børn og unge er desværre ikke en sjældenhed længere - men hvorfor bliver børn og unge pludselig ramt af en sygdom, som før i tiden blev anset som en "voksensygdom"?

INGEN FEJL - KUN "12-TALLER"

Om stressede børn og unge, der paces i en præstationskultur.


Børn bliver så at sige "trukket" ind i voksenverdenen: Medierne påvirker dem, så de konfronteres tidligt med krig, social ulighed og seksualitet. Samtidig har forældres almene travlhed måske også en betydning for børnenes oplevelse af stress i dagligdagen? Hertil kommer, at man for tiden fokuserer meget på børns intellektuelle udvikling, tidligere undervisning, læring i børnehaverne mv. Skal vi blot sætte børn og unge ind i ”hamsterhjulet”, fordi det er sådan konkurrencesamfundet, er blevet?


For de små børn, hvor bliver legen så af, hvor kan de koble fra i en ellers fortravlet hverdag? For de store børn er spørgsmålene, om deres liv primært skal bestå af skolegang med konstante krav om faglige præstationer, om at score høje karakterer og point i det utal af tests og prøver, de konfronteres med?


I dette foredrag sættes fokus på om vi er ved at skabe stressede børn og unge! Om deres fysik og hjerne kan klare den åbenbare overstimulering de udsættes for.