Om børn med sygdomme der begrænser dem

OM BØRN MED SYGDOMME DER BRGRÆNSER DEM

Det er en stor udfordring for hele familien og, barnet som er blevet ramt af en meget alvorlig eller kronisk sygdom. Der er flere studier, der peger på at børn med sygdomme har øget risiko for psykiske mistrivsel f.eks. angst og depression.

I vores samfund er der en lille gruppe af børn med sygdomme så alvorlige, at det på en række områder begrænser dem i deres livsudfoldelse.


Deres sygdom er en belastning for børnene selv, men der kan også være belastninger af den øvrige familie: forældre og de andre søskende. Samtidig ser det ud til, at det syge barn ofte overbeskyttes og derved yderligere begrænses.


Hvad kan forældrene gøre for at støtte deres barn - hvordan kan man sikre, at det syge barn mødes med passende udfordringer? Hvilke krav stiller det syge barn - den syge unge til vi andre?