De digitale medier - smid dem væk

DE DIGITALE MEDIER - SMID DEM VÆK

Vi lever i en verden i rivende udvikling, hvad angår de digitale medier. Under Corona pandamien har det været særdeles positivt, at kunne opretholde undervisning via onlineundervisning. Der er også nogle bagkanter ved de digitale medier.

Hvor lang tid skal børn have lov at bruge digitale medier - telefon, computer, Ipad og TV? Det er et spørgsmål, som ikke er muligt at give præcise anvisninger på. Undersøgelser viser at nogle børn - især drenge bruger mere end 20 timer ugentligt foran skærmen. Og vi véd, at mange store børn og unge reelt har udviklet en mobilafhængighed… en mobilitetsmani, der betyder, at de hele tiden må være ”på”. Over 100 Sms’er om dagen, er det passende eller for meget?

Om de digitale medier er positive elementer i børns hverdag, kan bestemt diskuteres. Man kan mene, at mobilen, PC og iPad er nye og positive elementer i børns legekultur og sociale liv. På den anden side stjæler de megen tid fra vore børn, skaber en direkte afhængighed, hvor de næsten får abstinenser, hvis de ikke har mobilen indenfor rækkevidde, hvor de bruger en stor del af natten på at spille på nettet, med bl.a. den konsekvens, at de ikke får noget motion. Måske skal vi indføre ”digitalfri zoner”?


Det understreges i foredraget, at det er centralt, at forældrene har indsigt i, hvad børnene foretager sig når de er `på`. De digitale medier er ikke sig selv skadelige for børn og unge, det er måden vi bruger dem på til gengæld!