Mobningens væsen - og uvæsen

MOBNINGENS VÆSEN - OG UVÆSEN

Hvorfor mobber børn, når de er sociale væsener?

Mobning har mange ansigter, men hvorfor mobber børn egentlig hinanden? 

De mange timer i dagpasning og skole, - betyder det, at børn udvikler sig til sociale gruppeindivider eller bliver de mindre sociale af det- eller bliver de direkte afhængig af gruppen?


Vi har 'Nordisk' rekord mht. mobning mellem børn og det begynder allerede i børnehaven, hvorfor det er vigtigt allerede dér at have opmærksomheden henledt på børnegruppens funktion. For skolens vedkommende er denne opmærksomhed naturligvis ikke mindre væsentlig. Under alle omstændigheder må man være klar over, hvilken afgørende betydning gruppen af jævnaldrende har for børn af i dag.

Men hvis der er mobning, der hvor børnene færdes skal der gribes ind. 


Foredraget der tager udgangspunkt i min bog: "Dit sociale barn", lægger vægt både på baggrunden for mobningen og på at anvise hvad man kan gøre ved fænomenet. Men det understreges også at sådanne handlinger er et fælles ansvar for forældre og skolen/institutionens medarbejdere.