Børnepsykolog
Børnepsykolog hos John Halse

Børnepsykolog


Når et barn har brug for psykologhjælp er det enten fordi omverdenen eller de nære relationer er bekymret for barnets psykiske trivsel og udvikling. Der er også tilfælde, hvor barnet selv er i stand til at bede om hjælp ved for eksempel at sige, at han/hun har brug for at tale med en voksen, men måske ikke dem fra nære relationer. 
ET  BARN  KAN  HAVE  BRUG  FOR  AT  TALE  MED  EN  BØRNEPSYKOLOG,  HVIS HAN/HUN:


➣ har vanskeligheder i hjemmet/skolen/daginstitutionen

➣ har svært ved at kontrollere sine følelser og løber ind i mange konflikter

➣ har oplevet en skilsmisse

➣ er trist eller bange

➣ har tvangstanker- og handlinger 

 har været udsat for seksuelle eller voldlige overgreb

 har oplevet at miste en forældre eller en anden vigtig person i sit liv mv.Når forældre eller andre henvender sig med henblik på behandling af et barn, tilbydes en indledende samtale sammen med forældrene eller kontaktperson, hvor vi sammen taler om grundene til henvendelsen. 


Er samtaleterapi den rigtige løsning, aftaler vi nærmere, hvor ofte den barnet skal komme. Det er meget forskelligt om barnet skal til samtaler alene, eller om der skal en voksen tæt knyttet til barnet med. Andre gange kan det være, at forældrene også skal til samtaler alene og have gode råd og vejledning. Hvis der er behov, vil den barnets forældre med mellemrum blive tilbudt en samtale, hvor jeg informerer om den unges udvikling - herunder kommer vi også ind på, hvordan det går med udviklingen i hjemmet, skolen mv.

Selv for små børn er det vigtigt, at de ved, at deres samtaler er fortrolige og vil ikke blive drøftet med deres forældre, med mindre den unge selv ønsker det. Det er derfor heller ikke altid en god ide at have forældresamtaler. 


_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________