Individuelle samtaler
Individuelle samtaler hos John Halse

Individuelle samtaler


Det er ikke altid nok at snakke om tingene med familie, venner eller nære relationer, da deres syn oftest er  meget subjektivt. Derfor har du måske brug for at tale med en helt udfrakommende, som kan give dig de nødvendige værktøjer og metoder på evidensbaserede teorier.


Der kan være mange grunde til, at du skal kontakte en psykolog.


Går du og føler dig usikker eller uafklaret i forhold til dig selv eller i relation til mennesker, som du er særlig til knyttet til. Det kan også være, du har en oplevelse af, at dit liv er gået i stå, en følelse af ikke at have brugt eller kunne bruge dine muligheder rigtig eller fuldt ud eller måske har du et behov for at kende og forstå dig selv bedre. Som skrevet kan det være grunde, der handler om udvikling og ændring. 


I dag er det heldigvis blevet mindre tabubelagt at gå til psykolog, end det var 10 år siden. Men derfor er det stadig noget meget privat, og det er jo ikke noget de fleste ligefrem går og skilter med. 


Samtaler foregår i fuld diskretion og Jeg har naturligvis tavshedpligt. 


Har du arbejdsmæssige vanskeligheder eller føler du dig stresset, angst, sorg eller, oplever du nogle af nedenstående personlighedsmæssig problemer:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

MINE  INDIVIDUELLE  SAMTALER  BYGGER  BLANDT  ANDET  PÅ  DISSE  EMNER:

Tab, sorg og krise

Stress og udbrændthed

 Tristhed og depressionslignende tilstande

Angst og indre uro                            

 Tvangstanker- og handlinger

 Spiseforstyrrelse

Selvskadende adfærd

Problemer i parforhold eller familie

Forandringer i familielivet                         

Seksuelleovergreb eller grænseoverskridende handlinger

Psykiske reaktioner på fysisk sygdomme

Lav selvværd/selvtillid

Identitetsusikkerhed                                               

Kontaktvanskeligheder

Problemer i samvær med andre

Udfordringer i forbindelse med uddannelse eller job

Dødsfald eller livstruende sygdom blandt pårørende mv.

Samspilsproblemer mellem børn og voksne

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Ja, uanset hvad grunden er, kan en terapeutisk samtale afhjælpe dig til at få en større selvforståelse, så du bedre kan komme i kontakt med dine følelser og behov. I samtalerne arbejder vi sammen for, at du kan blive opmærksom på, hvad det er, der styrer og måske fastholder dig i nogle mønstre som er uhensigtsmæssige.


Som regel er de første 1-2 samtaler orienterende og uforpligtende, som kan danne grundlag til at afklare, hvilke behov og ønsker du har til forløbet. Vi finder sammen ud af, om samtaleforløbene skal vare længerevarende eller, om det er tilstrækkeligt med nogle få rådgivende samtaler. Du behøver ikke at tage stilling med det samme efter den eller de indledende samtaler - du vender bare tilbage, når du er klar.
Da jeg har tavshedspligt, er ALLE mine samtaler naturligvis fortrolige, hvad du fortæller mig bliver mellem os.