Foredrag og kurser
Foredragsholder John Halse

Foredrag

I mere end 35 år har jeg holdt foredrag

Jeg holder mange inspirerende foredrag, som tager udgangspunkt i mine mange bøger om børn, opdragelse og den moderne familie. 

Trænger du som fagperson eller forældre til et humoristisk, lærerigt, levende og nærværende "spark bagi"?


Jeg tilbyder foredrag med rig mulighed for at stille spørgsmål og plads til at diskutere de svære emner. Jeg gør mig meget umage i at formidle mine budskaber, som alle kan forstå.


Som person er jeg hudløs ærlig, og jeg bruger min menneskelighed i mit arbejde.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Foredrag kan typisk være for:  • Forældre i dagtilbud og skole
  • Alment interesserede borgere og for eksempel foregå i regi af et oplysningsforbund
  • Kirker/menigheder
  • Foreninger


Kommuner, institutioner, dagplejere, skoler, osv., kan rekvirere et oplæg i forbindelse med en temadag, et debatmøde, personaleaften, eller andet. 

Oplægget sammensættes efter behov og ønsker fra jer. Typisk vil vi her holde et møde, hvor vi sammen finder ud af, hvordan forløbet skal være.


På den måde sørger jeg for, at indholdet bliver relevant for netop jer.


Et oplæg på en personaledag-eller aften vil typisk have en varighed på ca. 2 - 3 timer. 

Oplæg er rettet mod medarbejdere i: 

  • Dagtilbud
  • Fritidsordning, klub
  • Forskellige typer af skoler (friskoler, folkeskoler, efterskoler, mv.)
  • Andre interesserede fagpersoner, f.eks. sundhedsplejerske, socialrådgivere.

 

Nogle af foredragene kan efter aftale kombineres således, at to eller flere af emnerne kan behandles.

Kontakt mig her

Foredragsholder John Halse

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Foredragsholder John Halse

Her kan du læse mere om mine foredragsemner.

❉ Der er altid mulighed for at få tilpasset foredraget efter eget ønske til dit arrangement.


❉ Alle foredragene kan inddeles efter aldersgruppe (foredrag om børn fra 0-6 år og foredrag om børn fra 6-16 år).


❉ Derudover kan foredragene ligeledes tilrettes forskellige professioner fx. pædagogiske medarbejdere i dagtilbud og skoler, socialarbejdere og sundhedspersonale.