Familierådgivning
Familierådgivning hos John Halse

Familierådgivning


Familierådgivning gives ofte til en familie, som har haft vanskeligheder over en længere periode, som ikke har været i stand til at løse konflikterne selv. I de fleste tilfælde kan familiens medlemmer være helt enige med hinanden i, at de har udfordringer eller problemer, men på den anden side kan have meget forskellige opfattelse af, hvad der er svært, hvem har brug for hjælpen, hvad der skal gøres og ikke mindst hvem bærer ansvaret for vanskelighederne i familien.  GRUNDE  TIL  AT  EN  FAMILIE  HAR  BRUG  FOR  FAMILIERÅDGIVNING  KAN  VÆRE:


forældrene har mange indbyrdes konflikter med hinanden eller med børnene

forældrene er i tvivl om, hvordan de skal støtte barnet/børnene under en skilsmisse

➣ forældrenes nye partnere har svært ved at få etableret en god relation til stedbørnene

➣ forældrene oplever, at barnet/børnene har problemer hjemme eller i skolen

➣ forældrene mangler hjælpe værktøjer til at støtte op om deres barns skolegang 

 forældrene har overvejelser om skoleskift

forældrene oplever, at barnet/børnene viser tegn på tristhed, angst, social isolation

en i familien er død eller er alvorligt syg

en i familien drikker eller tager stoffer mv.


Jeg kan anbefale familierådgivning, hvis der er tydelige tegn på, at samspillet mellem de/den voksne og børnene/barnet er præget af vanskeligheder. I nogle tilfælde kan familierådgivning foregå uden barnets/børns tilstedeværelse og være et supplement eller alternativ til familieterapi. Det kan for eksempel være situationer, hvor forældre skal have hjælp til at støtte deres barn - og særligt hvis der er uenigheder mellem forældrene.

Hvis det viser sig under samtalen, at det er en nødvendig - vil jeg anbefale at tage en 1-1 samtale med en eller begge voksne. Det kan også være at behovet er samtale med barnet/børnene eller den/de unge alene.


_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________