På sporet af den tabte autoritet

PÅ SPORET AF DEN TABTE AUTORITET

- om hvad er børneopdragelse?

Autoritet, indlevelse og dialog. Hvad er børneopdragelse i dag?


Ikke kæft, trit og retning. Ikke smæk og lussinger, men hvad er det så og hvordan griber vi opdragelsen an? Børn skal udvikle sig til selvstændige og socialt kompetente individer. Det forudsætter, at de møder omsorgsfulde voksne, der stiller krav, og som tydeligt viser børnene, hvor deres egen grænse går. De nære voksne er børnenes vejledere, opdragere og rollemodeller. Opdragelse handler om samvær og nærvær. Selvfølgelig især mellem børn og forældre, men også pædagoger og lærere spiller en rolle. 


En ny form for opdragelse kræver, at de voksne har indlevelsesevne og er i stand til at se, hvad barnet er modent til at forstå og modtage. Det centrale i børneopdragelse er nemlig ikke kun, hvad man som voksen gør i forhold til børn, men i høj grad også, hvad man er i forhold til børn.


I dette foredrag, stilles spørgsmålet, om vi voksne har glemt vores autoritet og hvis ja om vi kan finde den igen. 


Og jeg giver et kvalificeret og kærligt bud på, hvad børneopdragelse er i dag, og hvordan vi kan gribe opdragelsen an i hverdagen, i hjemmet, dagtilbud og skole.


Foredraget tager temaer op fra mine bøger: “Den nødvendige opdragelse” og “Dit sociale barn".