Papfar, plasticmor, gummisøskende

PAPFAR, PLASTICMOR, GUMMISØSKENDE

Om børn og forældre der bliver skilt

Skilsmisse er desværre blevet en nationalsport i Danmark. Og selvom det er far og mor der skilles, så er det faktisk både børn og forældre, der bliver skilt.

Familiemønstrene har i de sidste 20 år forandret sig med en hidtil uset hast. I samme takt som vi har udviklet det åbne og dynamiske samfund, hvor begge forældre arbejder udenfor eget hjem, har familien fået en anden funktion end tidligere. Dette betyder at flere og flere børn oplever, at forældrene bliver skilt – faktisk ca. 40 procent af alle børn og unge har oplevet, at deres forældre går fra hinanden. Det stiller forældrene – og børnene overfor nye udfordringer.


Foredraget sætter fokus på ét af tidens mest aktuelle emner set i relation til børns og børnefamiliens forhold. Og vigtigheden af, at forældrene finder samværsordninger som børnene kan `finde rundt i' understreges. Samt, at det er vigtigt, at børnene bevarer relationen til begge deres forældre efter skilsmissen. Vi skal ikke undgå skilsmisser, men vi skal sørge for at blive skilt på en måde, så børn ikke lider under skilsmissen!


Foredraget tager emner op fra min bøger: “Børn og skilsmisse” og “Dilemmaer i den moderne familie”.