Hjælp til unge
Psykolog hjælp til unge

Hjælp til unge


Når en ung har brug for psykologhjælp er det enten fordi omverdenen eller de nære relationer er bekymret for den unges psykiske trivsel og udvikling, eller fordi den unge selv har føler at have problemer, som kan være svære at dele og få hjælp til fra familie eller venner. Oftes er deres gode råd/hensigter meget subjektive. Det kan derfor være nemmere at tale med nogen udefra, som kan se situationen mere objektivt, hvor her tilbydes vejledning, råd, metoder baseret på kognitive, systemiske og psykodynamiske teorier.JEG  GIVER  HJÆLP  TIL  UNGE,  SOM  KAN  GÅ OG  HAVE  NOGLE  AF  FØLGENDE  FØLELSER:


➣ ofte føler du dig usikker på dig selv og har lav selvtillid

➣ er ked af at gå i skole og/eller er udsat for mobning

➣ har oplevet en skilsmisse

➣ har mistet en forældre eller anden vigtig person i sit liv

➣ har problemer med sin spisning eller vægt

gjort skade på dig selv eller på anden måde er selvdestruktiv

 føler dig udenfor eller anderledes blandt jævnaldrende

➣ har seksuelle vanskeligheder/identitetsvanskeligheder

➣ har oplevet seksuelle grænseoverskridelser eller problemer med vold

➣ har stigende grad af temperament eller er kommet ud i kriminalitet

➣ har misbrug mv.Når du som unge eller forældre henvender dig med henblik på behandling, tilbyder jeg at komme til en indledende samtale, som regel ung og forældre sammen, hvor vi taler om grundene til henvendelsen. Sommetider kan det være, at den unge ikke ønsker forældrenes deltagelse ved første samtale. Den unge og jeg tager en snak om, hvordan hans eller hendes forældre kan informeres og indgå som støtte til et evt. samtaleforløb. 


Er der ønske om, at gå til samtaleterapi, så aftaler vi nærmere, hvor ofte den unge skal komme. Hvis der er behov, vil den unges forældre med mellemrum blive tilbudt en samtale, hvor jeg informerer om den unges udvikling - herunder kommer vi også ind på, hvordan det går med udviklingen i hjemmet, skolen mv. For alle unge er det vigtigt, at de ved, at deres samtaler er fortrolige, og vil ikke blive drøftet med deres forældre, med mindre den unge selv ønsker det. Det er derfor heller ikke altid en god ide at have forældresamtaler. 


_____________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

unsplash