Når jeg løber lærer jeg - om læringsstile

"NÅR JEG LØBER LÆRER JEG" - LÆRINGSSTILE, FORSKELLIGE MÅDER AT LÆRE PÅ


I de seneste år har der været megen fokus på børns læring. Især har mange været bekymrede for om børn lærer nok. I skolen er der indført tests og faglige mål, men der i dagtilbuddet nu er læreplaner for, hvad børn skal lære, mens de er i fx børnehaven.

Men spørgsmålet er ikke blot om børn lærer nok, men nok så meget om hvad de skal lære på forskellige udviklingstrin samt ikke mindst: hvordan de lærer.

Nyere forskning og ny praksis viser, at der kan være store forskellige på børn med hensyn til, hvordan de lærer og dermed hvordan indlæringen foregår. Nogle skal høre før de lærer, andre skal så at sige snakke sig igennem, mens andre igen lærer bedst ved at se det de skal lære. For nogle børn `hænger` det lærte bedst fast, hvis de får lov til at bevæge sig.


Foredraget giver klar besked om, hvor vigtigt det er at være sig bevidst om, hvordan børn lærer. Hvis man ikke tager de forskellige `læringsstile` med i såvel det pædagogiske arbejde, som hvordan man støtter sine børn i hjemmet gør mn megen indlæring for børn vanskeligere end denne kunne være. Samtidig kan foredraget gøre forældre opmærksomme på deres egen læringsstil.Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Godkend