Dilemmafamilien

DILEMMAFAMILIEN - DEN MODERNE FAMILIE – ER FORÆLDRE URIMELIGT KRITISKE?


Moderne forældre gør som oftest en stor indsats for at få arbejdslivet og forældreskabet til at hænge sammen. Men det er af og til svært: arbejdslivet kommer tit til at definere, hvad man kan gøre i privatlivet. Samtidig kan det være svært at finde ud af, hvordan man som forældre skal handle i opdragelsen af og omsorgen for børnene. Og man kan ikke altid bruge sin egen barndom som model.

Hvad betyder det for børnene og for livet i børnefamilien, at vi i danmark har verdensrekord mht. Forældres udearbejde? Dagtilbud og skole skal ikke længere blot give et mindre supplement til hjemmets omsorg og opdragelse. Disse institutioner har en central funktion i så henseende. Det er et forhold, der forudsætter samarbejde, gensidig respekt og dialog.

Noget tyder dog på, at det kan være svært at få en konstruktiv dialog - i det mindste med alle forældrene. Nogle forældre står ikke ved deres ansvar, og andre er yderst kritiske og krævende overfor med-arbejderne i dagtilbud og skole. 

Og hvilke muligheder har familien nu og fremover? Kán det lade sig gøre at have en velfungerende familie samtidig med, at begge forældre arbejde på næsten fuld tid?


Foredraget der blandt andet tager udgangspunkt i john aasted halses bog: ”dilemmaer i den moderne familie – familien som stifindere”, sætter fokus på ét af tidens mest aktuelle emner set i relation til børns og børnefamiliens forhold.

 


Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Godkend