Den nødvendige opdragelse


DEN NØDVENDIGE OPDRAGELSE – ÉR OPDRAGELSE NØDVENDIG?


Autoritet, indlevelse og dialog. Hvad er børneopdragelse i dag? Ikke kæft, trit og retning. Ikke smæk og lussinger, men hvad er det så og hvordan griber vi opdragelsen an? Børn skal udvikle sig til selvstændige og socialt kompetente individer. Det forudsætter, at de møder omsorgsfulde voksne, der stiller krav, og som tydeligt viser børnene, hvor deres egen grænse går. Opdragelse handler først og fremmest om samvær og nærvær primært mellem børn og voksne: først og fremmest forældrene, men også pædagogerne i dagtilbud og lærerne i skolen spiller her en stor rolle. Og hvis børnene på længere sigt skal udvikle sig til at blive myndige og socialt kompetente individer er forudsætningen, at de møder omsorgsfulde voksne, som stiller krav og som tydeligt viser børn, hvor deres egen grænse går. Vi skal opdrage for børnene for deres egen skyld, men også for fælleskabets bedste.

En ny form for opdragelse kræver, at de voksne har indlevelsesevne og er i stand til at se, hvad barnet er modent til at forstå og modtage. Det centrale i børneopdragelse er nemlig

ikke kun, hvad man som voksen gør i forhold til børn, men i høj grad også, hvad man er i forhold til børn. Mange er rådvilde og mangler brugbare handlemønstre over for børn. Med foredraget søger John Aasted Halse at udfylde det hul, der opstod i kølvandet på det nye børnesyn, hvor man holdt op med at slå børn, samtidig med at børn fik en ret. Og han argumenterer for, at de nære voksne må være børnenes vejledere, opdragere og rollemodeller og, at vi må holde fast, indtil børnene når en alder, hvor vi med rette kan sige, at nu er opgaven løst. Vi må opdrage dem, ikke for at begrænse dem, men for at de skal udvikle sig. Holde fast, indtil børnene som unge mennesker kan holde fast i sig selv.


I dette foredrag, der er delvist baseret på John Aasted Halses bog: ”Den nødvendige opdragelse – ér opdragelse nødvendig?”, gives et kvalificeret og kærligt bud på, hvad børneopdragelse er i dag, og hvordan vi kan gribe opdragelsen an i hverdagen, i hjemmet, dagtilbud og skole.


Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Godkend