Børn i Skilsmisser


“Børn i skilsmisse”


Må lærere og pædagoger blande sig i forældres skilsmisse?

Under en skilsmisse og i de efterfølgende konflikter kommer nogle forældre til at svigte deres børn. Det kan være, når vreden tager overhånd.


Eller det kan være, når forældrene forsøger at samarbejde om alt og derved lægger låg på egne følelser i et ønske om at skåne barnet. De populære 7-7-ordninger et godt eksempel. For nogle børn kan manglen på ét fast hjem med én primær omsorgsgiver give problemer. Barnet skal i stedet navigere mellem to hjem med forskellige regler. Det kan skabe usikkerhed hos barnet uanset, hvor meget forældrene selv mener, at de kan samarbejde og være enige.

Så hvad gør man som lærer eller pædagog, når man kan se at en skilsmisse eller et bestemt samvær kan skade barnet? Her er det den pædagogens eller lærerens pligt at tale med forældrene«. Det kan dog være svært at bevæge sig ind på et så penibelt emne som forældres privatliv og hvordan, de vælger at opbygge deres familieliv efter skilsmissen. Hvordan forældrene indretter sig, er som udgangspunkt deres eget anliggende. Men lige så oplagt er det, at lærere og pædagoger har en pligt til at gå i dialog med forældrene, når de ser, at barnet mistrives.


Temaforedraget bidrager med gode råd og anvisninger. Gennem en lang række cases belyses forskellige dilemmaer.

Oplæg til p – dag, pædagogisk møde, varighed 2½ time.


Foredraget baserer sig på John Aasted Halses bog: ”Børn i skilsmisse – en guide til pædagoger og lærere”, hvorom fagfolk bl.a. har skrevet:

”Guiden giver konkrete redskaber til at lette skilsmissens nye og ukendte livssituation. Den tager den professionelle voksen i hånden og giver illustrative eksempler ... En helt igennem let anvendelig guide, som har været manglet. Jeg tager den helt sikkert i tasken og giver den videre til mine studerende”.  Lene Qvortrup, lektor UCC

»Tak for en velfunderet og meget brugbar bog! … endelig er der kommet en bog der ikke bortforklarer, hvor kompetente og robuste børn skal være for at klare den udfordring, som en skilsmisse er, som en selvfølgelig egenskab hos børn. Mette Nørgård Pedersen, dagplejer, motorikvejleder

”Bogen… samler eksisterende viden omkring emnet børn og skilsmisser… Det fremgår af bogen, at forfatteren har en stor viden om børn i denne situation.  Bogen kan være en hjælp til, at de professionelle bliver opmærksomme på sider ved en skilsmisse, som de ikke selv er opmærksomme på. Ulla Brix Liberg, konsulent/lektor i pædagogikDenne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Godkend