Børn er sociale væsener - er børn ...


BØRN ER SOCIALE VÆSENER - ÉR BØRN SOCIALE? HVORFOR MOBBER DE???

Om børns liv i grupper.

Hvad betyder gruppen for børn?

 

Hvorfor og hvad kan man gøre ved det?

Om gruppepres, mobning, drillerier, børnefødselsdagen mv. De mange timer i dagpasning og skole, - betyder det, at børn udvikler sig til sociale gruppeindivider eller bliver de mindre sociale af det - eller bliver de direkte afhængig af gruppen?

 

Om udviklingen af en `mobbepolitik` på institutionen eller skolen.


Vi har `nordisk` rekord mht. mobning mellem børn.

Mobningstendenser udvikler sig ofte allerede i børnehaven, hvorfor det er vigtigt allerede dér at have opmærksomheden henledt på børnegruppens funktion. For skolens vedkommende er denne opmærksomhed naturligvis ikke mindre væsentlig.

Under alle omstændigheder må man være klar over, hvilken afgørende betydning gruppen af jævnaldrende har for børn af i dag. Men hvis der er mobning, der hvor børnene færdes, skal der gribes ind.


Foredraget lægger således også vægt på at anvise hvad man kan gøre ved fænomenet. Men det understreges også at sådanne handlinger er et fælles ansvar for forældre og skolen/institutionens medarbejdere.


Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Godkend