”Det sensitive barn – det robuste barn

”Det sensitive barn – det robuste barn

-en sammenhæng… en modsætning?


Vor tid myldrer med nye såkaldte diagnoser på børn. Senest er begrebet ”det sensitive barn” kommet på banen. Det drejer sig om børn, der er meget forsigtige og tilbageholdende, som tåler modgang dårligt og som kan have svært ved indgå i sociale sammenhænge.

Men hvad er grunden til, at vi har fået denne ”diagnose”. Er det realiteter bagved, ér der en børnegruppe, der på grund af indre biologiske årsager har denne sensitive personlighed? Eller skal årsagen nærmere findes i disse børns opvækstforhold? Det korte svar er, at det ved man ikke helt i dag.

Overfor dette står begrebet robusthed. Kun hvis børn er i besiddelse af et vist mål af robusthed eller modstandskraft kan de nemlig trives nu… og fremover.

Er der så en sammenhæng mellem at være sensitiv og mangle et vist mål af robusthed?

Mit svar er ja. Hvis forældre overbeskytter deres børn, hvis de ikke udfordrer børnene med opgaver i hjemmet, ikke ansporer børnene til selv at prøve at løse forskellige opgaver, men løser opgaverne for børnene, lades de i stikken og kommer ikke til at opleve modgang og dermed får de heller ikke de nødvendige redskaber til at løse vanskeligheder i hverdagen. De er kort sagt blevet afhængige og uselvstændige


John Aasted Halse sætter i dette foredrag fokus på den megen debat om, de mange børnediagnoser!

Der vil blive lagt vægt på, at man er nødt til se tendensen til det stigende antal børn, der bliver karakteriseret som sensitive og så et for ringe fokus på børns robusthed.


John Aasted Halse er kendt som en vidende og skarp debattør og levende, samt humoristisk foredragsholder og underviser, når talen er om børns og unges forhold i familien, skole og dagpasningen.

Han har i en årrække været formand for Landsorganisationen Børns Vilkår og medlem af regeringens børneråd. Har skrevet en lang række bøger bl.a.: ’Dilemmaer i den moderne børnefamilie’, ’Den nødvendige opdragelse og ’Børn i skilsmisse’.Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Godkend