ANDRE UDGIVELSER UNDER EGET NAVN

Andre udgivelser under eget navn

 • Handicaps-holdninger og beskrivelser - Gad 1977
 • Den Ny Børnekarakter - Pædagogisk Psykologisk Forlag 1987
 • Integration i folkeskolen - Gyldendal 1980
 • Heltidsskole - vildvej eller udvej? - Pædagogisk Psykologisk Forlag 1987
 • Specialundervisning, et fag i udvikling - Billesøe og Baltzer 1987
 • Video-vold mod børn? - Pædagogisk Psykologisk Forlag 1989
 • Kan Barndommen Vente - Drømmen om helhed - Pædagogisk Psykologisk Forlag 1990
 • Bristet Barndom - om truede børn - 1992, Pædagogisk Psykologisk Forlag
 • Mobning-også et forældreansvar - DAFOLO,1993
 • Skolens sociale liv! - DAFOLO,1995
 • De nye Børn - Børns Vilkår, 1996
 • Børn har brug for`, om kvalitet i daginstitutioner - Børns Vilkår,1996
 • Der er også børn i skilsmisserne - Børns Vilkår, 1998
 • Børnenes skilsmisse - Børns Vilkår, 1998
 • Omsorgssvigt, hvorfor, hvad gør vi? - Børns Vilkår, 1998
 • De Nye Forældre og deres Børns - Børns Vilkår, 1999
 • I skole hele dagen - Børns Vilkår, 2000
 • Pædagogen som Opdrager - Børns Vilkår 2001
 • Dilemmaer i den moderne familie - om at være "stifindere" i en ny tid - Udgivet på Hans Reitzels Forlag - Maj 2006

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.

Godkend