OM FOREDRAG

 

OM FOREDRAG

Et foredragsarrangement omfatter typisk et foredrag á ca. 1 -1 ½ times varighed med efterfølgende debat.

Samlet tid inklusiv pause ca. 2 timer.

 

Foredragene kan indholdsmæssigt være rettet mod:

• Forældre til børn i dagtilbud

 

• Forældre til børn i skole, SFO/fritidshjem og klub

 

• Medarbejdere i dagtilbud for børn i alderen 0-6 år eller SFO/Skole i forbindelse med f.eks.pædagogisk aften eller pædagogisk dag

 

• Andre interesserede voksne

 

Nogle af foredragene kan efter aftale kombineres

således, at to eller flere af emnerne kan behandles.