om kurser

KURSER

En kommune, institution, dagpleje eller skole kan rekvirerer et oplæg i forbindelse med kursusdag/personaleaften etc.

Oplægget sammensættes efter behov og ønsker fra den konkrete målgruppe.

Et oplæg på en personaledag/aften/kursusdag vil typisk have en varighed på ca. 2 - max 3 timer.

 

Oplæg er rettet mod medarbejdere i :

  • Dagtilbud
  • Fritidsordning, klub
  • Skole
  • Andre interesserede fagpersoner, f.eks. sundhedsplejerske, socialrådgivere.