FIRMA PROFIL

FIRMA-PROFIL

 

"Halse Rådgivning" er en virksomhed, der drives af cand. pæd. & psych.

John Aasted Halse under medvirken af konsulent Eva Stanley Halse.

 

Virksomheden tilbyder en lang række ydelser indenfor det sociale, pædagogiske

og psykologiske område, bla.psykologsamtaler, kurser og foredrag, konsulentopgaver,

og supervision.

 

På denne hjemmeside - under de forskellige menupunkter, kan du finde flere relevante

oplysninger om virksomheden.

 

Skulle Du ønske yderligere oplysninger er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Halse Rådgivning

v/ John Aasted Halse

Farum Hovedgade 80 D, 1 th

3520 Farum

_________________________

Vestre Skovlyvej 64

4583 Sjællands Odde

________________________

tlf : 44955876 / mobil 40156059

 

mail: halse@post4.tele.dk