FIRMA PROFIL

FIRMA-PROFIL

 

"Halse Rådgivning" er en virksomhed, der drives af cand. pæd. & psych.

John Aasted Halse under medvirken af konsulent Eva Stanley Halse.

 

Virksomheden tilbyder en lang række ydelser indenfor det sociale, pædagogiske

og psykologiske område, bla. kurser og foredrag, konsulentopgaver,

psykologisk - pædagogisk rådgivning, supervision, undersøgelsesforløb.

 

På denne hjemmeside - under de forskellige menupunkter, kan du finde flere relevante

oplysninger om virksomheden.

 

Skulle Du ønske yderligere oplysninger er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Halse Rådgivning

v/ John Aasted Halse

Vestre Skovlyvej 64

4583 Sjællands Odde

tlf : 44955876 / mobil 40156059

halse@post4.tele.dk